นางสาวกฤษณพร พละพล

Miss Kristsanaporn Palapon
Education


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2014 Smart Museum the Queen Sirikit Botanical Garden
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm