นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล

Miss Patcharaphon Sribunthankulpatcharaphon.s@cmu.ac.th  

Education


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:12 pm
The lastest update from API Scopus : 03 August 2021 11:59 am
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2019 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ในตลาดเกมดิจิทัล
The lastest update from CMU MIS : 10 November 2023 02:11 pm
2021 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2564