นายธนสรร ธีรวโรดม

Mr.Tanasan Teerawarodomtanasan.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็คมรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2542

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am