นายธนสรร ธีรวโรดม

Mr.Tanasan Teerawarodomtanasan.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็คมรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2542

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm