นายธนสรร ธีรวโรดม

Mr.Tanasan Teerawarodomtanasan.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็คมรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2542

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am