อาจารย์ ดร. นภ คงดี

Mr.Nop Kongdee, Ph.D.nop.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545

ปริญญาโท
Master of Arts (Animation), Savanah College of Art and Design, 2549

ปริญญาเอก
ศิลปดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots for Brand Identity

2563 The Designing of Institute’s Educational Mascots

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Creation of Storytelling and Background of Institute’s Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University

The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2020)

2562 Development of character design frameworks using game engine: Unreal engine

2562 Development of Character Design Frameworks using Game Engine: Unreal Engine

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Development of e-learning of zoonosis disease

2561 Development of e-learning of zoonosis disease Vol.19 (supplement)

2559 The Creation of 3-dimension Animation short film for promoting College of Art Media and Technology (CAMT) “The Light of the next gen”

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2557 Thai-Korea Tourism Promotion through Motion Picture Application

The 3rd International Conference on Economic Business and Marketing Management (CEBMM 2014)

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 The Creation of Contemporary Character of Lord Wessuwan in Buddhist Art
2020-12-01 The designing of institute's educational mascots for brand identity
2020-03-01 Creation of Storytelling and Background of Institute's Educational Mascots: Case Study of College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University
2020-03-01 The Designing of Institute's Educational Mascots
2019-04-15 Development of character design frameworks using game engine: Unreal engine
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2565 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้ร่วมวิจัย

  951100 MODERN LIFE AND ANIMATION
  951211 3D ANI DESIGN 1
  951411 ADV 3D CHARACTER DESIGN
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957106 INTRODUCTION TO VISUAL EFFECTS
  957213 COMPOSITE 1
  957332 MATTE PAINTING
  957333 ADV LIGHTING & RENDERING
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am