อาจารย์ เสฎฐี บุญชู

Mr.Setthee Boonchoosetthee.b@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

ปริญญาโท
Master of Science (Computer Animation), University of Kent, 2556

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Digital Arts: an Innovation for Intangible Cultural Heritage

The 5th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2024)

2562 "Nang Talung: Studying shadow play and the experience of Thai young people"

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Development of e-learning of zoonosis disease

2561 Development of e-learning of zoonosis disease Vol.19 (supplement)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2019-04-15 Nang talung: Studying shadow play and the experience of Thai young people
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
  951211 3D ANI DESIGN 1
  951212 3D ANI DESIGN II
  951301 ADV ANI TECHNIQUE
  951313 ACTING FOR ANIMATION
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm