นายน้ำมนต์ ผกามาศ

Mr.Nammon Phagamasnammon.p@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัณชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:52 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:47 am
The lastest update from CMU MIS : 03 May 2022 08:47 am