นายณัฏธ์ เต่าทอง

Mr.Nat Taothongnat.t@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm