อาจารย์ ดร. ทมะ ดวงนามล

Tama Duangnamol, Ph.D.tama.d@cmu.ac.th   หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ป.โท

ประวัติการศึกษา


 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 HALGAP: The Platform Assists Farmers in Pursuing GAP and HALAL Standards
2018-12-01 Computer-Supported Meta-reflective Learning Model via mathematical word problem learning for training metacognition
2017-01-01 Analyzing a practical implementation of training metacognition through solving mathematical word problems
2015-01-01 Facilitating metacognitive skill using computer-supported multi-reflective learning: Case study of MWP solving
2014-01-01 Circuitously collaborative learning environment to enhance metacognition in solving mathematical word problem
2014-01-01 Circuitously collaborative learning environment to enhance metacognition
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959721 DT FOR HEALTH INDUS
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm