อาจารย์ กฤตย์ จินกลับ

Mr.Krid Jinklubkrid.jin@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-09-01 Quantum Neural Networks and Topological Quantum Field Theories
2018-01-01 HierArchical-grid clustering based on DaTA field in time-series and the influence of the first-order partial derivative potential value for the ARIMA-Model
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
  960321 ADV TOP IN DIGIT INDUS PRO
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm